Skadeanmälan

Välkommen till Brandkontorets skadeanmälan. Fyll i dokumentet med fullständiga uppgifter om vad som skett och vad som är skadat. Bifoga gärna foton eller annan dokumentation som kan underlätta beskrivningen av händelsen. Då kan vi behandla skadan snabbare och utge rätt ersättning till dig. Vid stöld eller annat brott ska du dessutom omedelbart göra polisanmälan. Efter att du skickat in skadeanmälan kommer någon av våra skadehanterare att återkomma till dig.


Frågor markerade med asterisk (*) är obligatoriska och måste vara ifyllda.

Skadetyp
Brand Vatten Glas Maskin
Inbrott Storm Ansvar Annat
Skadeställe

Försäkringstagare

Mervärdesskatt Ja Nej Delvis: %
Kontaktperson

Skadetillfälle
 

Orsak

Omfattning

Vållande

Åtgärder

Vittne (vid ansvarsskada)

Utbetalning av ersättning

Bifoga fil

Välj filer att bifoga till skadeanmälan nedanVid inbrott, stöld och skadegörelse ska polisanmälan bifogas.